Sävstaholm Living

Bo hos sävstaholm

Vi brinner för hållbarhet och strävar efter att alltid skapa bra boenden och lokaler till våra hyresgäster. Genom effektivare energianvändning och genom att tillhandahålla trevliga och hälsosamma bostadsområden kan vi enkelt bidra till mer hållbara fastigheter som har en positiv inverkan på miljön och på det sociala välbefinnandet. 

Miljö och hållbarhet

Vi strävar efter att bidra till utvecklingen av en mer hållbar fastighetssektor i Sverige som i sin tur hjälper till att bekämpa globala klimatförändringar.

Som fastighetsägare behöver vi ta vårt ansvar, vi bidrar genom att:

  • Bekämpa klimatförändringarna genom att öka energieffektiviteten i byggnader och generera förnyelsebar energi.
  • Skapa byggnader som uppfyller användarnas behov och som bidrar till deras hälsa och säkerhet.
  • Långsiktiga fastighetsägare, vi förstår att vi måste ta ansvar. Genom att agera som en långsiktig fastighetsägare och alltid värna om de boende före något annat. Som fastighetsägare kan vi skapa extra välmående och hälsa för våra hyresgäster. Vi har regelbunden kontakt med hyresgästerna för att säkerställa bästa standard

Bil- och cykelpool

För dig som inte har bil eller använder bil sällan så tillhandahåller vi bilpool och cykelpool för alla våra projekt, genom detta gör vi även naturen en gärning.

Odling

Genom samarbeten med olika leverantörer så avser vi att tillhanda odlingssystem till våra lägenheter och fastigheter baserad på hyfraponisk teknik som odlar både snabbt, med mer näringsämnen samt med minimal klimatpåverkan. Vi försöker också att skapa större växthus på innergård och/ eller tak.