Sävstaholm Living

Samhällsfastigheter

Hos Sävstaholm Fastigheter bor du modernt och hållbart med trevliga inomhus och utomhus miljöer.

Herrljunga 2
Projekt Kvarteret Lyckan

Herrljunga

I Herrljunga planerar vi ett LSS-boende för vuxna samt ett LSS-kortidsboende för barn. Vi planerar även ca 50 bostäder enligt vårt koncept livstilsboende, som riktar sig mot seniorer som är +65 år.

Projekt Chokladhjulet

Nässjö

I Nässjö har vi utvecklat 24 st LSS servicebostäder samt ca 50 lägenheter och radhus som förvaltas i egen räkning.

Projekt ?

Knivsta

I Knivsta har RE Equity Fund färdigställt ett LSS-boende i centrala Knivsta kommun där Humana är hyresgäst.

Projekt?

Sollentuna

I Sollentuna har ett dotterbolag till RE Equity Fund utvecklat och äger ett LSS korttidsboende med kommunalägda AB solom.

Projekt ?

Nässjö

I Nässjö har vi totalt utvecklat c 60 bostäder samt 24 st LSS servicebostäder.

Projekt ?

Knivsta

I Knivsta har RE Equity Fund färdigställt ett LSS-boende i centrala Knivsta kommun där Humana är hyresgäst.